JA GROUP

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความโปร่งใส
เราต้องการให้คุณทราบถึงข้อมูล และวิธีการเก็บข้อมูลที่เราได้ระหว่างที่คุณกำลังเยี่ยมชมเว็บไซท์ของเรา

ทางเลือก
เราจะเสนอทางเลือกเกี่ยวกับข้อมูลที่เราและคู่ค้าที่เราไว้ใจจะนำไปใช้ได้

ความถูกต้องของข้อมูล
เราจะรับผิดชอบต่อการดูแลปกป้องข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บจากเว็บไซท์ผ่านเทคโนโลยีที่ปลอดภัยเชื่อถือได้

ข้อมูลที่ถูกเก็บ
ข้อมูลใดบ้างที่เราเก็บ
ข้อมูลส่วนตัวที่ระบุตัวตนได้ (“พีไอไอ”) ข้อมูลใดๆที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของคุณจะถูกพิจาณาเป็นข้อมูลส่วนตัวที่ระบุตัวตนได้ หรือ พีไอไอ ข้อมูลนี้รวมถึงชื่อ ที่อยู่ อีเมล เเละ เบอร์โทรศัพท์

ข้อมูลการเรียกดู
ข้อมูลที่เก็บจากกิจกรรมต่างๆบนเว็บไซท์ผ่านเทคโนโลยี อาทิเช่น คุ๊กกี้และบีคอน หมายถึงข้อมูลการเรียกดู ข้อมูลการเรียกดูนี้เชื่อมต่อกับไอพีที่ไม่ระบุตัวตน ไม่ได้เชื่อมต่อถึงคุณโดยเฉพาะ ข้อมูลเหล่านี้คือพีไอไอ

ข้อมูลที่คุณโพสต์
ข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้เกี่ยวกับตัวคุณ ไม่ว่าจะเป็นพีไอไอหรือไม่ ในส่วนที่เป็นสาธารณะของไซเชียลเน็ตเวิร์ค ในส่วนเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้บนเว็บไซท์ของเรา และอื่นๆ ถือเป็นข้อมูลสาธารณะ

ใครเป็นผู้เก็บข้อมูล
เราเป็นผู้เก็บข้อมูลจากคุณเมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์นี้ เราอาจเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณผ่านบุคคลที่สาม คู่ค้าทางธุรกิจที่เราไว้ใจอาจเก็บข้อมูลจากคุณเช่นกัน เพื่อประโยชน์ต่อการดูแลพัฒนาเว็บไซต์และให้บริการที่ตรงต่อความสนใจของคุณ “เรา”ในที่นี้จึงหมายรวมถึงคู่ค้าทางธุรกิจที่เราไว้ใจด้วย เราอนุญาติให้บริษัทโฆษณาบุคคลที่สามเก็บข้อมูลการเรียกดู เช่นเดียวกับการแสดงโฆษณาในนามของเรา ซึ่งแตกต่างไปตามความสนใจของคุณ

นโบายการใช้งาน
เราตระหนักดีว่าข้อมูลส่วนบุคคลมีความสำคัญอย่างยิ่ง เราจึงกำหนดนโยบายส่วนบุคคลในการใช้งานเว็บไซต์ jagroup.in.th ดังต่อไปนี้
1.เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ jagroup.in.th ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล) จะถูกเก็บไว้เพื่อติดต่อ และปรับปรุงการให้บริการของเราให้ดียิ่งขึ้น
2.เซิร์ฟเวอร์ของ jagroup.in.th จะบันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของเรา โดยรวมถึง URL ที่อยู่ IP ชนิดของเบราว์เซอร์และภาษา และวันที่และเวลาที่คุณร้องขอ
3.jagroup.in.th ใช้ คุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อปรับปรุงการใช้งานของคุณ และเรียนรู้วิธีที่คุณใช้บริการของเรา
4.คุณตกลงที่จะให้ jagroup.in.th และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาเว็บไซต์ เข้าถึง ข้อมูลการใช้บริการเว็บไซต์ของคุณ และหากมีการบังคับด้วยข้อกฎหมายใดๆ ในการตรวจสอบการกระทำผิดกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นในการใช้บริการเว็บไซต์
5.คุณจะต้องยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวนี้แก่ผู้มีอํานาจ ทางกฎหมาย
6.ในการใช้บริการเว็บไซต์ อาจมีเนื้อหาลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งทาง jagroup.in.th จะไม่รับผิดชอบต่อการดําเนินนโยบายส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่นๆ เหล่านั้น รวมทั้งความสูญเสียหรือ ความเสียหายอันเกิดจากเว็บไซต์อื่นๆ เหล่านั้น อีกด้วย
หากคุณมีคำถามอื่นๆ เกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคลนี้ โปรดติดต่อเรา